قوانین و مقررات

استاندارد “خدمات نمایشگاهی- مقررات ساختاری، ایمنی و بهداشتی غرفه ­ها” که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد تهیه و تدوین شده و در کمیته استانی اداره کل استاندارد خراسان در مورخ 92/7/30 به عنوان استاندارد سازمانی به ثبت رسیده است ، اینک به عنوان استاندارد سازمانی شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات وپیشرفتهای ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای سازمانی درمواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای سازمانی استفاده کرد.

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد سازمانی مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

1-مقررات ملی ساختمان ، مبحث 3، مبحث 5

2- مقررات انجمن بین المللی رویداد نمایشگاهی

(International Association Event and Exhibition (IAEE

3-  مجموعه مقررات انجمن نمایشگاه ها و برگزار کنندگان نمایشگاهی

(Association of Event Organizer (AEO

لطفا برای مطالعه قوانین، فایل های زیر را دانلود کنید:

قوانین و مقررات

شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn