برنامه های اطلاع رسانی و تبلیغات نمایشگاه
اطلاع رسانی به واحدهای فعال خراسان رضوی و سایر استانها از طریق ارسال پیامک، کارت بازدید کننده متخصص و پوستر نمایشگاه ها،اطلاع رسانی در سایت شرکت و سایت­های دیگر، درج آگهی نمایشگاه مجلات تخصصی بهداشتی و ماشین آلات کشور و روزنامه های کثیر الانتشار، چاپ بروشور زمینه فعالیت مشارکت کنندگان نمایشگاه و توزیع وسیع در سراسر کشور یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه همراه با ارسال کارت دعوت بازدید، ارسال پیامک به بانکهای اطلاعاتی معتبر ایران، تهیه و توزیع نقشه راهنما نمایشگاه همراه با جانمایی و نام شرکت­ها ،اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه از طریق سایتهای خبری، تشکیل ستاد خبری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • http://eventseye.com
  • http://10times.com
  • http://Expomap.ru