شرکت های تولیدی مواد شوینده و پاک کننده
تولیدکنندگان محصولات و لوازم آرایشگاهی و بهداشتی
مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی، پزشکی، دندانپزشکی و …
اتحادیه ها و اصناف آرایشگران
عموم مصرف کنندگان جزئی
صادرکنندگان محصولات بهداشتی، شوینده، پا کننده و سلولزی
متقاضیان نمایندگی فعال
مراکز پژوهشی، علمی و پزوهشگاه ها

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • http://eventseye.com
  • http://10times.com
  • http://Expomap.ru