مهندس آزیتا هاشم نیا

مدیر سایت - مدیر پروژه نمایشگاه های داخلی
ایمیل : hashemnia@aresa.ir تلفن : 05137651039 همراه : 09120151273
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn