زهره تهرانی

مدیر پروژه نمایشگاه خارجی
ایمیل : tehrani@aresa.ir تلفن : ٠٥١٣٧٦٥٣٤٥٢ همراه : 09150273792
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn