دکتر عباسعلی خاکسار

مدیر عامل
ایمیل : khaksar@aresa.ir
مشاهده رزومه

مهندس محمدرضا منتجبی

مدیر اجرایی
ایمیل : Aresa.montajabi@gmail.com
مشاهده رزومه

مهندس مصطفی بیگی

مدیرپروژه نمایشگاه داخلی و خارجی
ایمیل : Aresa.beigi@gmail.com تلفن : 05136033888 فکس : 05136066290 همراه : 09120151274
مشاهده رزومه

مهندس آزیتا هاشم نیا

مدیر سایت - مدیر پروژه نمایشگاه های داخلی
ایمیل : hashemnia@aresa.ir تلفن : 05137651039 همراه : 09120151273
مشاهده رزومه

آرزو ضیایی

مدیر مالی
ایمیل : Aresa.ziyaei@gmail.com
مشاهده رزومه

مهندس حانیه جلالی نیا

کارشناس پروژه
ایمیل : Aresa.jalali@gmail.com تلفن : 05136028802 فکس : 05136066290 همراه : 09120151274
مشاهده رزومه

مهندس الهه تیزقدم

کارشناس پروژه
ایمیل : Aresa.Tizghadam@gmail.com تلفن : 05136026791 فکس : 05136033888 همراه : 09120151272
مشاهده رزومه