برنامه های اطلاع رسانی و تبلیغات نمایشگاه

 • اطلاع‌رسانی به واحدهای فعال و مستقر در استان تهران و سایر استان‌ها
 • درج آگهی نمایشگاه در سایت‌ها و مجلات تخصصی لوازم خانگی کشور
 • درج آگهی نمایشگاه در روزنامه های کثیر الانتشار
 • تهیه و توزیع نقشه راهنما نمایشگاه همراه با جانمایی و نام شرکت‌ها
 • اطلاع‌رسانی برگزاری نمایشگاه از طریق سایت‌های خبری
 • تشکیل ستاد خبری
 • اطلاع رسانی از طریق انجمنها ، تشکلها و اتحادیه های مرتبط
 • ارسال و توزیع کارت بازدید کننده متخصص، پوستر و کارت دعوت به بازدید از نمایشگاه به صورت هدفمند
 • چاپ بروشور زمینه فعالیت مشارکت کنندگان نمایشگاه و توزیع در سراسر کشور  قبل از برگزاری نمایشگاه
 • برگزاری جلسات هم اندیشی با دست اندرکاران مطرح کشور
 • نصب بیلبورد
 • ارسال ایمیل و پیامک به بانک‌های اطلاعاتی معتبر ایران با استفاده از بانکهای اطلاعاتی معتبر انجمنها ، تشکلها و اتحادیه های ایران
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان