برنامه های اطلاع رسانی و تبلیغات نمایشگاه :

 • اطلاع رسانی به شرکتهای فعال و معتبر استان خراسان رضوی و سایر استانها از طریق ارسال ایمیل
 • کارت بازدید کننده متخصص و پوستر نمایشگاه ها
 • درج آگهی نمایشگاه در سایتها و مجلات تخصصی آب و فاضلاب کشور
 • درج آگهی نمایشگاه در روزنامه های کثیر الانتشار
 • چاپ بروشور زمینه فعالیت مشارکت کنندگان نمایشگاه و توزیع وسیع در سراسر کشور یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه همراه با ارسال کارت دعوت بازدید
 • ارسال ایمیل و پیامک به بانکهای اطلاعاتی معتبر ایران
 • برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان آب و فاضلاب استان خراسان رضوی ، آب منطقه ای خراسان رضوی
  ، آب و فاضلاب مشهد ، آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی ، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • تهیه و توزیع نقشه راهنما نمایشگاه همراه با جانمایی و نام شرکتها
 • اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه از طریق سایتهای خبری
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
 • آرم انجمن لوله و اتصالات pvc