• واقع شدن در نقطه ای استراتژیک در کشور که توانایی پوشش صنایع را در شرق کشور داراست.
  • با مجاورت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان به لحاظ صادراتی برای تولیدکنندگان صنایع پلاستیک حائز اهمیت است آنچنانکه بارها در نمایشگاه های پلاستیک مشهد تجار افغانی و ترکمن حاضر و به تجارت پرداخته اند.
  • وجود پایانه های حمل بار  قدرتمند و همچنین برخورداری از راههای بین المللی جهت صادرات کالا و محصول.
  • پذیرایی بیش از 20 میلیون زائر در سال و در نتیجه نیاز شدی به داشتن صنایع پلاستیک فعال.
  • امکان ارتباط بی واسطه و رو در رو و البته کم هزینه با مشتریانی که در شهرستان ها فعالیت می کنند از دیگر مزایای حضور در نمایشگاه مشهد برای تولیدکنندگان و غرفه گذاران است چرا که با حداقل هزینه می توانند مشتریان شهرستانی را در شرق کشور شناسایی کنند ، البته این موقعیت برای مشتریان ساکن شهرستان هم باعث صرفه جویی می شود چرا که آنان نیز با حضور در نمایشگاه های برگزار شده در شهر خود با شرکت های بزرگ آشنا می شوند.
  • مشهد قطب صنایع غذایی ایران است و دارای 8 شهرک صنعتی بزرگ که هر کدام از این شهرک ها نیازهای خاص خود را در زمینه محصولات ، ماشین آلات و مواد اولیه پلاستیک دارند.
  • وجود پتروشیمی خراسان و سرخس نقطه ای که در آینده از گاز آن استفاده می شود.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • http://www.bjxmgj.com
  • انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران