نمایشگاه های گذشته

DETER&PLAST_map_A

 

لیست مشارکت کنندگان سال 94

DETER&PLAST_map_B

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • http://www.bjxmgj.com
  • انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران