• تولیدکنندگان صنایع بزرگ و ماشین آلات
  • مسئولان سازمانهای دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی
  • دانشجویان و اساتید دانشگاهی
  • مراکز پژوهشی و علمی
  • متقاضیان نمایندگی فعال
  • واحدهای کوچک تولیدی ،کارگاهی
  • ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مالی ، حقوقی
  • سرمایه‌گذاران و پیمانکاران صنعتی و معدنی
  • واحدهای خدماتی ، خریداران و فروشندگان قطعات و لوازم معدنی
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان