استان خراسان رضوی قطب صنعتی شرق کشور :

  • بیش از 6000 واحد صنعتی فعال
  • بیش از 4500 واحد صنعتی در حال تاسیس با حجم سرمایه گذاری 240هزار میلیارد ریال
  • تعداد 25 شهرک صنعتی با مساحتی بالغ بر 5651 هکتار و 12 ناحیه فعال صنعتی به مساحت 914 هکتار
  • دارای 6/833کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و دروازه ورود به آسیای میانه
  • مجاورت با ولایت هرات ، قطب صنعتی افغانستان
  • جزء چهار استان برتر کشور در تعداد واحدهای صنعتی ، میزان سرمایه‌گذاری و میزان توسعه‌یافتگی صنعتی
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • آنجمن خوردگی ایران
  • سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
  • شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی