چرا نمایشگاه موادغذایی هنگ کنگ :
•    هنگ کنگ بازار عمده صادراتی خشکبار و پسته ایران است.
•    هنگ کنگ دروازه ورود بسیاری از کالاها به بازار بزرگ چین می باشد .
•    مرکزیت در جنوب  شرق آسیا به عنوان یک مرکز تجاری بین المللی میباشد.
•    حضور تعداد زیادی از کشورها به عنوان غرفه دار و بازدید کننده در این نمایشگاه.

  • اقلام عمده صادرات خشکبار ایران به هنگ کنگ شامل پسته،انجیر،انگورخشک وبادام می باشد .هنگ کنگ با 2744486 دلار درآمد سرانه یکی از بازارهای مهم صادرات خشکبار و بخصوص پسته ایران می باشد.بررسی روند صادرات خشکبار ایران به هنگ کنگ نشان می دهدکه همواره بین سایراقلام صادراتی،پسته رتبه اول در صادرات به هنگ کنگ را داشته است . بطوری که در سال های اخیر بیش از 92 درصد مجموع صادرات ایران به هنگ کنگ را پسته تشکیل داده است . هر چند پسته قلم اول صادراتی ایران به هنگ کنگ است ، ولی روند صادرات این محصول یکنواخت نبوده و افت وخیز داشته است . در این سالها ایران بزرگترین صادرکننده پسته به هنگ کنگ بود . که درسال 2012امریکا از ایران پیشی گرفت . دراین سال امریکا 355 میلیون دلار وایران 263 میلیون دلارپسته به هنگ کنگ صادرنمودند . لذا بترتیب اولین ودومین کشور صادرکننده پسته به هنگ کنگ بودند .درمجموع ایران و امریکا بیش از97 درصد سهم بازار را در 2012در دست داشتند و پس از این دو و با فاصله بسیار زیاد کشورهای چین ، ویتنام و اردن در رده های بعدی قرارگرفتند .. پسته ایران به دلیل مزه خوب و ترد آن در نزد مصرف کنندگان هنگ کنگی محبوب است.
  • پسته ،خشکبار ،انجیر خشک ،زعفران ، پای مرغ ظرفیت های بالقوه صادرات موادغذایی به هنگ کنگ  و خاویار و عسل و چای و گلاب نیز ظرفیت های بالفعل جهت انجام صادرات میباشند.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان