مدیر پروژه : آقای مهندس بیگی

تلفن تماس :90-05136033888 داخلی 12 و 14

همراه : 09120151274 -09154821789

Email:Aresa.Beigi@gmail.com

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان