اطلاع رسانی کلیه شرکتهای فعال در زمینه پسته ، خشکبار ، زعفران ،میوه های خشک ،چای ،گیاهان دارویی ،غذاهای حلال  به صورت ارسال نمابر ، پیامک ،ایمیل و…..

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان