نمایشگاه های گذشته

نمایشگاه بین المللی تخصصی موادعذایی فوداکسپو هنگ کنگ 2015به جرات یکی از معتبرترین رویدادها از این نوع در جنوب شرق آسیا و یا حتی در جهان می باشد.

این نمایشگاه که در فضایی بالغ بر 42.763 مترمربع برگزار شد مورد توجه 460000 بازدید کننده ،شامل بیش از 20000 خریدار و بازدیدکننده متخصص قرار گرفت.

Year

Exhibitor

Trade Buyer

Public Visitor

Gross Exhibition Space (sqm)

Public Hall

Trade Hall

Gourmet Zone

2015

Local

330

30

77

20,452

460,000

42,763

Overseas

195

576

2

Total

525

606

79

 

–        اطلاعات مربوط به عملکرد غرفه های ایرانی

این نمایشگاه با توجه به این که حجم زیادی از صادرات خشکبار ایران به ویژه پسته، انجیر ،زعفران و میوه های خشک  به کشور هنگ کنگ انجام میگردد،دارای اهمیت ویژه ای برای صادرکنندگان ایرانی می باشد.   

غرفه های ایران از استان های کرمان ، تهران ، خراسان رضوی و فارس در نمایشگاه مشارکت کرده اند . تعداد مشارکت کنندگان ایران در نمایشگاه 2015 به تعداد 23 شرکت بوده که در فضای 221متر مربع در قالب پاویون ایران مشارکت کرده بودند.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان