• پخش تیزر تلویزیونی 30 نوبت در شبکه های مختلف تلویزیونی افغانستان ( شبکه های سراسری و محلی)
  • نصب بیلبورد های مختلف تبلیغاتی نمایشگاه در شهر هرات و شهرهای مهم همجوار مثل مزارشریف و قندهار
  • نصب بنرهای آویز به صورت گسترده در سطح شهر هرات و شهرهای مهم همجوار مثل مزارشریف و قندهار
  • ارسال 3000 کارت دعوت برای تجار و بازرگانان به صورت هدفمند 3000 عدد
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • استانداری خراسان رضوی
  • سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
  • سازمان توسعه تجارت ایران