• مسئولین و مقامات ارشد دولتی و تصمیم گیر در خصوص معیشت مردم
  • روسا و اعضای اتاقهای بازرگانی و تجارت افغانستان و استانهای هرات ، قندهار و مزارشریف
  • والی و شهردار استانهای هرات، قندهار و مزارشریف
  • تجار و بازرگانان عمده از سرتاسر افغانستان
  • بازاریان و کسبه خرد
  • عموم مردم
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • استانداری خراسان رضوی
  • سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
  • سازمان توسعه تجارت ایران