شماره های تماس

تلفن مستقیم : (10خط)36109855-051 داخلی 13
نمابر مستقیم : 36049815-051

خانم تهرانی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان
  • سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی
  • سازمان توسعه تجارت ایران
  • تنظیمات