08 روز تـا افتتاح
همایش ها
تبلیغات
لینک های مرتبط

شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا باهمکاری شرکت

Afghanistan InternationalManagement & Exhibition

اولین و بزرگترین نمایشگاه بین المللی تجاری کشور افغانستان درشهر هرات

17 الی 20 آذرماه 1398

Aresa Int`l Evenets & Trad Management

Cooperation with Afghanistan International Management & Exhibition

The1st International Trade  Fairin Afghanistan – Herat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
اخبار نمایشگاه فید خبرها
حامیان